• Academy of Islamic Studies
  • apipp@um.edu.my
logo
logo

Hall of Fame

Datu Haji Kipli bin Haji Yassin

Mufti Sarawak

(Alumni AIUM 1992)

Prof. Madya Dr. Mohamed Azam bin Mohamed Adil

Ketua Pengarah IKIM

(Alumni AIUM 1990)

YAA Dato' Mohammad Adib Bin Husain

Ketua Hakim Syarie Selangor

(Alumni AIUM 1992)

YAA Dato' Mohd Amran bin Mat Zin

Ketua Pengarah/Ketua Hakim Syarie Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia

(Alumni AIUM 1992)

S.S Datuk Wira Haji Abdul Halim bin Tawil

Mufti Kerajaan Negeri Melaka

(Alumni AIUM 1992)

Datuk Hajah Hakimah binti Mohd Yusoff

Ketua Pengarah Jakim

(Alumni AIUM 1992)

Prof. Madya. Dr. Jasni bin Sulong

Dekan Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan,USM

(Alumni AIUM 1994)

Last Update: 21/02/2024