603-79676000 aka_islam@um.edu.my

Bachelor of Islamic Education (Islamic Studies)

Home

This programme aims to provide professional and competent school teachers throught Malaysia in the field of Islamic Education, Quranic Education and Arabic Language, who would have high morals credibility as an educator. Student are able to choose specialization in Islamic Studies or Quranic Studies. 

Students must complete a total of 146 credit in order to be awarded the Bachelor in Islamic Education. Duration of programme is 4 years (8 semesters). Students must take and pass all courses / subjects prescribed as: 
University Compulsory Courses: 23 credit 
Academy Core Courses: 11 credit Programme Core and 
Elective Courses: 112 credit

                   

Foundation for Islamic Studies, Nilam Puri, Kelantan or

Malaysian Higher Islamic Religious Certificate (STAM) or

Malaysian Higher School Certificate (STPM) or

Diploma in the related field of studies
 

PROGRAM

KELAYAKAN

STPM

MATRIKULASI / ASASI

STAM

DIPLOMA

KELAYAKAN LAIN

MT39
Sarjana Muda Pendidikan Islam (Pengajian Islam)

8 Semester

 

Nota:

Calon hendaklah sihat tubuh badan, tidak mengidap apa-apa penyakit mental atau fizikal dan berupaya mengikuti program-program yang dirangka untuk kursus ini.

Aliran Sastera

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00; 

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred Bpada peringkat STPM dalam mata pelajaran Syariah/Usuluddin; 

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred Bpada peringkat STPM dalam mata pelajaran Bahasa Arab;

dan

Lulus Mathematicsdi peringkat SPM;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET.

dan

Lulus ujian Malaysian Educators Selection Inventory (MEdSI) dan temu duga.

Aliran Sastera

Lulus Asasi Pengajian Islam (Universiti Malaya) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00; 

dan

Lulus Mathematicsdi peringkat SPM;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET;

dan

Lulus ujian Malaysian Educators Selection Inventory (MEdSI) dan temu duga.

Mendapat sekurang-kurangnya pangkat Jayyid Jiddan pada peringkat Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM);

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ pada peringkat SPM dalam mana-mana dua (2)mata pelajaran berikut:

  • Bahasa Arab
  • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
  • Pendidikan Syariah Islamiah
  • Tasawwur Islam;

dan

Lulus Mathematics di peringkat SPM;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET;

dan

Lulus ujian Malaysian Educators Selection Inventory (MEdSI) dan temu duga.

Aliran Sastera

SYARAT 1

Memiliki Diploma dalam bidang Pengajian Islamatau yang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Arab dan sekurang-kurangnya Gred Bpada peringkat Diploma dalam mata pelajaran Bahasa Arab;

dan

Lulus Mathematics di peringkat SPM;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET;

dan

Lulus ujian Malaysian Educators Selection Inventory (MEdSI) dan temu duga;

dan

Berumur tidak melebihi 30 tahun semasa mengemukakan permohonan.

ATAU

SYARAT 2

Lulus STPM bukan tahun semasa dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan mendapat sekurang-kurangnya Gred Bpada peringkat STPM dalam mata pelajaran Syariah/Usuluddin;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat STPM dalam mata pelajaran Bahasa Arab;

dan

Lulus Mathematics di peringkat SPM;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET;

dan

Lulus ujian Malaysian Educators Selection Inventory (MEdSI) dan temu duga;

dan

Berumur tidak melebihi 30 tahun semasa mengemukakan permohonan.

Tidak Ditawarkan

RM 9,190.00 The course fee is inclusive of registration, notes, examination, insurance and other services fees.(Not inclusive of accommodation and transport)

Undergraduate International Fees (Click Here).

Last Updated: 17/02/2020