603-79676000 aka_islam@um.edu.my

Sesi Pelajar Baharu Sesi 2020 / 2021 Bersama Jabatan

Home

Jabatan Akidah & Pemikiran Islam

Jabatan Fiqh & Usul

Jabatan Dakwah & Pemikiran Islam

Jabatan Al-Quran & Hadith

Jabatan Syariah & Ekonomi

Jabatan Sejarah & Tamadun Islam

Jabatan Syariah & Undang-Undang

Sains Gunaan Pendidikan Islam (SGPI)

SMPI

Jabatan Syariah Pengurusan

Last Updated: 13/10/2020