603-79676000 aka_islam@um.edu.my

Quality Objective

Home / About Us / Quality Objective

Bahagian Ijazah Dasar (BID)

  1. Memastikan 85%  pelajar program sarjana muda menamatkan pengajian dalam tempoh minimum yang ditetapkan (GOT).
  2. Memastikan 60%  pelajar program sarjana muda memperolehi PNGK 3.50 dan ke atas semasa pengijazahan.
  3. 82% graduan bekerja selepas 6 bulan  tamat pengajian, termasuk bekerja sendiri (perniagaan start-up)

Bahagian Ijazah Tinggi (BIT)

  1. Memastikan 35%  pelajar program Sarjana  menamatkan pengajian dalam tempoh minimum yang ditetapkan (GOT).
  2. Memastikan 35%  pelajar program Doktor Falsafah menamatkan pengajian dalam tempoh minimum yang ditetapkan (GOT).
  3. Memastikan 50% daripada keseluruhan  permohonan program pascasiswazah secara penyelidikan diproses dalam tempoh satu bulan  dari tarikh permohonan lengkap diterima

Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan (BPP)

  1. Mempastikan 80%  staf akademik  terlibat dengan aktiviti penyelidikan.
  2. Mempastikan 80%  staf menghasilkan  penerbitan  ilmiah.

Last Updated: 29/06/2021