603-79676000 aka_islam@um.edu.my

Tahniah Kepada Mohd Nurhakim Bin Abdul Aziz

Home / News

Akademi Pengajian Islam mengucapkan Tahniah kepada

Mohd Nurhakim bin Abd Aziz dari Jabatan Dakwah & Pembangunan Insan, Akademi Pengajian Islam dilantik sebagai Felo Perdana di Kementerian Wilayah Persekutuan.

Program Felo Perdana merupakan inisiatif Kementerian Belia dan Sukan bagi melahirkan pemimpin yang dinamik dan berdaya saing. Matlamat utama program ini adalah memberi peluang kepada anak muda untuk mendapatkan pengalaman secara dekat dengan Anggota Pentabdiran Kerajaan. Felo Perdana bermula pada Julai sehingga Disember 2020. Seramai 82 orang peserta telah berjaya dipilih daripada 600 permohonan untuk menyertai Program Felo Perdana pada tahun ini.

Last Updated: 11/08/2020