603-79676000 aka_islam@um.edu.my

Wacana Perkasa Zakat

Home / Events
Featured Events

WACANA PERKASA ZAKAT

Ahli Panel: 
En. Wan Mohd Sofi Wan Mustapha
Pengawal Kewangan / Pengerusi Jawatankuasa Zakat UM
Universiti Malaya

Tuan Haji Ahmad Syukri Yusoff
Ketua Pegawai Eksekutif PPZ - MAIWP

MODERATOR : 
Dr. Mohd Shahid Mohd Noh
Jabatan Syariah dan Ekonomi
Akademi Pengajian Islam

Link FB : https://www.facebook.com/apiumkl

Feb 16, 2021 10.00 AM - 11.30 AM Academy Of Islamic Studies, University Of Malaya Facebook Live (Academy of Islamis Studies)