603-79676000 aka_islam@um.edu.my

International Webinar Islamic Astronomy

Home / Events
Featured Events

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Indonesia bekerjasama dengan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Malaysia dengan bangga menyelenggarakan:

Webinar Internasional : "Ilmu Falak di Malaysia dan Indonesia; Cabaran dan Prospek".

Keynote Speaker :
Prof Madya Dr. Sa'adan Bin Man
Ketua Jabatan Fiqh dan Usul Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag.
Rektor UIN Walisongo Semarang

Speaker:
1. Dr. Mohammaddin Abdul Niri
Pensyarah Astronomi Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

2. Dr. Nurulhuda Ahmad Zaki
Pensyarah Astronomi Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

3. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

4. Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag.
Dosen Ilmu Falak Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Moderator:
Moh. Khasan, M.Ag
UIN Walisongo Semarang

Dr. Mohd. Saiful Anwar bin Mohd. Nawawi Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

10th March 2021 (Rabu)
09.30 - 13.00 (WSM)
08.30 - 12.00 (WIB)

Pendaftaran:
http://bit.ly/FalakWebinar

via Zoom Meeting App
https://zoom.us/j/94418405941...

Meeting ID: 944 1840 5941
Passcode: 031020

Cp: +6285743375295 (Adib)/ +60102358102 (Nur Fitriyah)

Mar 09, 2021 12.00 AM - 12.00 AM Academy Of Islamic Studies, University Of Malaya Webinar (Zoom)