No CoR Website 
 1  Centre for Quranic Research (CQR)  http://cqr.um.edu.my


No Research Group Head
 1 Kumpulan Penyelidik Perundangan Islam Kontemporari Prof. Dr Raihanah Abdullah
 2 Islamic Management Prof. Madya Dr. Ilhaamie Abdul Ghani Azmi
 3 Peranan Pendidikan Islam dalam Pembentukan dan Pembangunan Modal insan : Kajian Pengalaman Pelajar-pelajar sekolah menengah agama Sabah Dr. Abdullah Yusof
 4 Budaya Toleransi dalam hubungan antara agama di Malaysia dan Indonesia : Kajian Pengalaman saudara baru Prof. Madya Dr. Khadijah Mohd Khambali @ Hambali
 5 Kumpulan Penyelidikan Penyelewengan akidah dan isu-isu ajaran sesat, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Nilam Puri En. Nawi@Mohd Nawi Haji Ismail
 6 Muamalat dan Kewangan Islam Prof. Madya Dr. Shamsiah Mohamad
 7 Kajian Timur Tengah/ Middle East Studies Prof. Madya Dr. Mohd Roslan Mohd Nor