• JUL
  • 03
POSGRADUATE SEMINAR OF DEPARTMENT OF AL-QUR’AN AND AL-HADITH

Organizer : Department of Al-Quran & Al-Hadith ,Academy of Islamic Studies

Date : 03 Jul 2015

Time : 09:30 AM - 12:10 PM

Further info :

POSGRADUATE SEMINAR OF DEPARTMENT OF AL-QUR’AN AND AL-HADITH
VENUE: MEETING ROOM, DEPATMENT OF AL-QUR’AN AND AL-HADITH
DATE: 03.07.2015 (FRIDAY) TIME: 9.30 AM – 12.10 PM

1.

Name:

ABDULELAH MOHAMMED NASSER HAZEA (IHA140084)

Time:

9.30 AM – 9.50 AM

Research Area:

QURANIC STUDIES

Title:

علم الوقف و الإبتداء وأثره على دلالة المعنى

Supervisor:

DR THABET AHMAD ABDALLAH ABU-ALHAJ

PROF. MADYA DR MUSTAFFA BIN ABDULLAH

 

2.

Name:

ANWAR RIDWAN BIN ZAKARIA(IHA140045)

Time:

9.50 AM – 10.10 AM

Research Area:

HADITH STUDIES

Title:

QARINAH DALAM TARJIH ‘ILAL AL-HADITH: KAJIAN TERHADAP METODE IBN KHUZAYMAH DALAM SAHIHNYA

Supervisor:

PROF. MADYA DR FAUZI BIN DERAMAN

DR FAISAL BIN AHMAD SHAH

 

3.

Name:

NURUL FARHANA BINTI YUSUF (IGB130103)

Time:

10.10 AM – 10.30 AM

Research Area:

HADITH STUDIES

Title:

PEMAHAMAN TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL A. HASSAN BANDUNG DAN ASH SIDDIQIEY DALAM FIQH HADITH DI INDONESIA

Supervisor:

PROF. MADYA DR ISHAK BIN HAJI SULIAMAN

 

4.

Name:

RABIATUL ADAWIAH BINTI BAHRUNNIZAM (IGB130102)

Time:

10.30 AM – 10.50 PM

Research Area:

HADITH STUDIES

Title:

METODE PENULISAN DAN PENTERJEMAHAN HADITH SAHIH BUKHARI DALAM BAHASA MELAYU: KAJIAN PERBANDINGAN TERHADAP SYED AHMAD SEMAH DAN JAKIM DALAM KITAB ILMU

Supervisor:

PROF. MADYA DR ISHAK BIN HAJI SULIAMAN

 

5.

Name:

KHAIRUL AIZAM BIN ABDULLAH @ RAZAK (IGB110043)

Time:

10.50 AM – 11.10 PM

Research Area:

HADITH STUDIES

Title:

HADIS-HADIS JIHAD MENURUT ULAMA’ KONTEMPORARI: KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA AL-QARDAWI DAN BEN BAZ

Supervisor:

DR FAISAL BIN AHMAD SHAH

 

6.

Name:

HAYANI BINTI BUCHIK (IGB140071)

Time:

11.10 AM – 11.30 PM

Research Area:

HADITH STUDIES

Title:

ANALISIS HADITH-HADITH MENGENAI ZIKIR: KAJIAN PENGAMALAN ZIKIR DALAM TAREKAT DI NEGERI SEMBILAN

Supervisor:

DR FAISAL BIN AHMAD SHAH

 

7.

Name:

NUR NABILAH BINTI HAFID (IGB140008)

Time:

11.30 AM – 11.50 PM

Research Area:

QURANIC STUDIES

Title:

KEPELBAGAIAN DALAM TAFSIRAN AYAT-AYAT POLITIK: KAJIAN DI NEGERI SELANGOR

Supervisor:

PROF. MADYA DR MUSTAFFA BIN ABDULLAH

 

8.

Name:

SYAKIR BIN ABDUL AZAM (IGB140013)

Time:

11.50 AM – 12.10 PM

Research Area:

HADITH STUDIES

Title:

GOLONGAN AGAMAWAN DALAM PERSPEKTIF HADITH: KAJIAN TAHAP KEFAHAMAN DAN PENERIMAAN DALAM KALANGAN MASYARAKAT ISLAM DI MALAYSIA

Supervisor:

DR KHADHER BIN AHMAD

Viewed : 1576 Last Update: July 02, 2015